KL-Tre/Massivtre

Massivtre er krysslaminert tømmer som er sammenføyet i flere lag. Det er en miljøvennlig byggemåte med gode brannegenskaper.

Heissjekt i massivtre hheises på plass

Bruksområdene er mange og massivtre egner seg i alle typer byggeprosjekt der tre kan benyttes.

Godt inneklima

Eksempler er bærende konstruksjoner i boliger, idrettshaller, skoler, landbruk og næringsbygg. Råvarene er fornybare, gir lite restmateriale og bidrar til et meget godt inneklima.

Massivtre

Ved bruk av massivtre går det raskt å bygge og løsningene er kommersielt konkurransedyktige. Miljømessig er massivtre et bærekraftig materiale sammenliknet med betong, som innebærer store klimagassutslipp ved produksjon. 

Massivtre kan med fordel benyttes på en synlig måte eller bekledd med andre bygningsmaterialer.

Bildet viser montering av en heissjakt i massivtre.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale.