Heissjakt i massivtre - en bærekraftig løsning

Massivtre er et bærekraftig materiale og kan erstatte både metall og betong.

BildeCross Laminated Timmer eller krysslaminert massivtre, som beskrivelsen er i Norge, er ofte et bedre og mer miljøvennlig alternativ til betong og jern.

Massivtre egner seg i alle typer byggeprosjekt der tre kan benyttes. Bruksområdene er bl.a. bærende konstruksjoner i bolighus, skoler, sykehus og idrettshaller. Massivtre kan med fordel benyttes på en synlig måte eller på en bekledd måte med andre bygningsmaterialer.

Bildet viser montering av en heissjakt i massiv tre i ??? byggerosjektet på ......